Zamów

Jeśli masz specjalne życzenia, powiedz mi o nich, wypełniając krótką ankietę. Po przeczytaniu Twoich odpowiedzi, skontaktuję się z Tobą i przedstawię przygotowane specjalnie dla Ciebie 2-3 propozycje obrazu wraz z ceną.

Falls du spezielle Wünsche hast, erzähle sie mir, indem du eine kurze Umfrage ausfüllst. Nach dem ich deine Antworten lese, wende ich mich an dich und stelle 2-3 Bildvorschläge und Preis vor, die nur für dich vorbereitet werden.

If you have special requests, please tell me about them by filling out a short questionnaire. After reading your answers, I will contact you with 2-3 image, technique and price suggestions prepared especially for you.